پرش به محتوای اصلی

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

عنوان خدمات پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
آدرس وبگاه https://cmp.nww.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ به شکایات و اعتراضات مردمی در حیطه وظایف و امور محوله صنعت آب و فاضلاب

G2B دولت به کسب و کارها