پرش به محتوای اصلی

اطلاع رسانی قطعی آب

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اطلاع رسانی قطعی آب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/etelresanighatiab
نام دستگاه اجرایی اطلاع رسانی قطعی آب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با توجه به اقلیم خشک ایران و کمبود آب، در محدوده های مختلف شهری و روستایی بصورت مقطعی و در موراد ایجاد حادثه بصورت موردی ناگزیر از قطع موقت آب هستیم. در اینصورت برای ایجاد رضایت مشتریان، اطلاع رسانی موضوع جزء خدمات ضروری سازمان به آحاد مردم می باشد. درخواست خدمت از طرف خدمت گیرندهگان انجام نمی شود و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.

G2B دولت به کسب و کارها