پرش به محتوای اصلی

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

عنوان خدمات رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/residegihavades
نام دستگاه اجرایی رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با توجه به بروز حوادث و مشکلات مرتبط با تاسیسات آب و فاضلاب و نیاز به رفع موانع، سازمان با توجه قوانین و مقررات موجود در جهت برطرف نمودن آن اقدام خواهد نمود.

G2B دولت به کسب و کارها