پرش به محتوای اصلی

پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)

عنوان خدمات پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)
آدرس وبگاه https://sp.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)
نام دستگاه مادر سازمان بنادر و دریانوردی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین سازمان محیط زیست, شرکت های فعال در حوزه دریافت و پردازش مواد زائد شناورها, بنادر, شهروندان ساحلی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارائه تسهیلات دریافت مواد زائد به شناورها در بنادر

G2B دولت به کسب و کارها