پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری مزایده ها
آدرس وبگاه http://eauc.setadiran.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین تمامی صاحبان کسب و کار علاقه مند به مزایده گری
مدارک لازم احراز هویت مزایده گران در زمان ثبت نام جهت ارائه نام کاربری و رمز عبور جهت شرکت در مزایده
قوانین و مقررات بالادستی آئین نامه معاملات سازمان
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه))

این فرآیند برای ارایه خدمت به صاحبان کسب و کار علاقمند به شرکت در مزایده الکترونیکی می باشد.
در این فرآیند مزایده گران در مدت 10 روز با مراجعه به مراکز استانی بازدید حضوری خود را همراه با ارائه پیشنهاد در سامانه مزایده الکترونیکی انجام دهند. مزایده گران برای شرکت در مزایده می بایست 15 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی (چک تضمین، ضمانتنامه و فیش نقدی) بپردازند. سازمان مزایده گزار بعد از اتمام مهلت مزایده ودایع غیرالکترونیکی را بررسی (تایید/عدم تایید) می نماید.(در صورت عدم تائید ودیعه فرد در مزایده شرکت داده نمی شود.)
سازمان مزایده گزار در زمان بازگشایی اقدام به رمزگشایی و اعلام برنده الکترونیکی می نماید. بعد از فرآیند اعلام برنده، مزایده گران در مدت 4 روز اداری اقدام به واریز وجه مزایده به صورت الکترونیکی و تحویل کالا در استان مربوطه می نمایند در صورت عدم پرداخت واریز وجه مزایده توسط نفر (رتبه) اول،ودیعه نفر اول ضبط و در صورت وجود فرد با رتبه دوم سازمان مزایده گزار اقدام به اعلام برنده به نفر دوم و ارائه مهلت قانونی جهت واریز وجه مزایده می نماید که در این حالت نیز در صورت عدم پرداخت واریز وجه توسط فرد با رتبه دوم ، ودیعه نفر دوم نیز ضبط می گردد.

1. فرآیندهای پیش از اخذ رای: