پرش به محتوای اصلی

ارزیابی و صدور گواهی رتبه آزمایشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری

عنوان خدمات ارزیابی و صدور گواهی رتبه آزمایشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی