پرش به محتوای اصلی

حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی

عنوان خدمات حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی
آدرس وبگاه https://shaa.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین پزوهشکران, دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تقویت شبکه های استانی جهت ارایه خدمات فی مابین، ایجاد برنامه در خرید تجهیزات با فناوری بالا، همکاری موسسات آموزش عالی در استان جهت پیش برد اهداف استان

G2B دولت به کسب و کارها