پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز عرضه حیوانات خانگی

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز عرضه حیوانات خانگی بر اساس مدارک مربوط به پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط

G2B دولت به کسب و کارها