پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان بر اساس مدارک مربوط به پروانه بهداشتی توسعه و قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط

G2B دولت به کسب و کارها