پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی میدان عرضه دام

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی میدان عرضه دام
آدرس وبگاه https://semak.maj.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز واحدهای امور دام
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

میدان عرضه دام مطابق با سیاست ها،ضوابط و مقررات وزارت جهاد کشاورزی طی درخواست متقاضی و مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اخذ پروانه بهداشتی در چارچوب قانون تأسیس می گردد.

G2B دولت به کسب و کارها