پرش به محتوای اصلی

صدور ضمانت نامه پرداخت وجه خدمات و محصولات تولیدی

عنوان خدمات صدور ضمانت نامه پرداخت وجه خدمات و محصولات تولیدی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور ضمانت نامه پرداخت وجه خدمات و محصولات تولیدی
نام دستگاه مادر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین شرکت های سرمایه پذیر, سرمایه گذار خارجی
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با استناد به ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی قانون مزبور سازمان سرمایه گذاری به عنوان متولی امور سرمایه گذاری خارجی در صورت فراهم شدن شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن می تواند ضمانت نامه پرداخت را به درخواست شرکت های دولتی طرف قرارداد با سرمایه گذاران خارجی به نفع سرمایه گذار خارجی صادر می نماید. این مهم به منظور تشویق و توسعه سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد.