پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز اصلاحیه سرمایه‌گذاری خارجی

عنوان خدمات صدور مجوز اصلاحیه سرمایه‌گذاری خارجی
آدرس وبگاه https://opp.bservice.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز اصلاحیه سرمایه‌گذاری خارجی
نام دستگاه مادر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین سرمایه گذاران بخش خصوصی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز اصلاحیه سرمایه‌گذاری خارجی

G2B دولت به کسب و کارها