پرش به محتوای اصلی

تأیید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی)

عنوان خدمات تأیید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی)
آدرس وبگاه https://centinsur.ir/fa-IR/DouranPortal/5246
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیت های بیمه ای
نام دستگاه مادر بیمه مرکزی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین کارکنان صنعت بیمه و علاقه‌مندان به یادگیری مباحث بیمه‌ای, بازاریابان بیمه, اکچوئران رسمی بیمه و متقاضیان پروانه اکچوئری, متقاضیان پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای, ارزیابان خسارت بیمه‌ای , متقاضیان پروانه کارگزاری بیمه, کارگزاران رسمی بیمه , متقاضیان پرو
رویداد خدمت بیمه, کسب و کار, آموزش, مدارک و گواهینامه
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند با هدف ارتقاء کمیhttps://gservice.aro.gov.ir/assets/gcsc_help/MasterService_help.pdf و کیفی سرمایه انسانی صنعت بیمه از طریق بررسی و تایید صلاحیت مؤسسات متقاضی فعالیت در زمینه آموزش بیمه‌ای انجام می‌شود.
خروجی‌های این فرآیند به صورت صدور تاییدیه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزش بیمه‌ای بر اساس دستورالعمل‌ مربوطه (دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه) می‌باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌باشد.