پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز جهت فعالیت کارگزاران (دلالی ) رسمی بیمه اتکایی

عنوان خدمات صدور مجوز جهت فعالیت کارگزاران (دلالی ) رسمی بیمه اتکایی
آدرس وبگاه https://sanhabsales.centinsur.ir/Applicants/BrkrAplStart.aspx
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیت های بیمه ای
نام دستگاه مادر بیمه مرکزی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین متقاضیان کارگزاری رسمی بیمه اتکایی
رویداد خدمت کسب و کار, ثبت مالکیت, بیمه
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند با هدف صدور مجوز برای متقاضیان کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی می باشد.
خروجی این فرآیند به صورت صدور پروانه رسمی براساس آیین نامه مربوطه (آیین نامه شماره 91 ) می باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد. این پروانه صرفاً برای اشخاص حقوقی قابل صدور است.