پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ازدواج
آدرس وبگاه http://dpli.ir/OlPXxW
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زوجینی که ازدواج شرعی نموده اند• هرکس که برای مقامات کشور محل اقامت نیاز به گواهی داشته باشد
مدارک لازم به زیر خدمت ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه و صدور گواهی تجرد که به پیوست است مراجعه شود
قوانین و مقررات بالادستی پیوست زیر خدمتها
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

ثبت ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد و صدور گواهی تجرد برای ایرانیان عازم یا مقیم خارج از کشور