پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف
آدرس وبگاه http://91.99.99.182/ho/default.aspx?tabId=370
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی
مدارک لازم اصل شناسنامه،کارت ملی،عکس،مدارک مربوط به سمت با توجه به نسبت در خواست کننده با صاحب شناسنامه: اصالتا:گواهی حکم رشد برای متقاضی زیر 18 سال(این حکم توسط دادگاه صادر می شود.) ولایتا:مدارک پدری یا جد پدری وکالتا: شناسنامه وکیل و اصل وکالتنامه قیوما: شناسنامه قیم و گواهی قیم نامه(که توسط دادگاه صادر می گردد) همچنین مدارک وضعیت افراد تحت سرپرستی موسسات،موصی،امین،مادر در غیاب پدر(به شرط زوجیت) در صورت موجود بودن
قوانین و مقررات بالادستی ماده 3 و 4 قانون ثبت احوال و ائین نامه مربوط
هزینه خدمت 100,000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)(جهت احراز اصالت مدارک)

ادارات ثبت احوال و اتباع ایرانی می توانند در موارد مصرحه در ماده 3 قانون ثبت احوال را در هیئت حل اختلاف مطرح نمایند

1-در یافت در خواست حاوی مدارک و مستندات
2- بررسی و صدور رای
3-اخذ درخواست اجرا اصلاح مشخصات سجلی و صدور شناسنامه