پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت ولادت اتباع ایرانی خارج از کشور
آدرس وبگاه https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=29
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعلام کنندگان واقعه ولادت دارای سمت قانونی
مدارک لازم 1- اصل شناسنامه¬های پدر و مادر .2 - اصل گواهی ولادت خارجی صادره توسط مقامات کشور محل ولادت طفل3-در صورت عدم امکان مراجعه والدین ،مراجعه وکیل منسوب هریک از آنان اصل وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل
قوانین و مقررات بالادستی مواد 12 و13و 15 و16 قانون ثبت احوال و دستور العمل های مربوطه و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

تنظیم سندهویتی و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور- اتباع ایرانی در خارج از کشور می توانند برای دریافت شناسنامه جهت فرزندانشان که در خارج از کشور بدنیا آمده اند به کنسولی ایران در محل اقامت و سکونت خود مراجعه نمایند.

1-مراجعه هریک از والدین یا وکیل آنها 2-اخذ و بررسی صحت و اصالت مدارک 3-تنظیم سند هویتی(ولادت) 4- صدور شناسنامه 5-اخذ رسید و تحویل شناسنامه به هریک از والدین با وکیل منسوب از طرف آنها