پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=86
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زوجینی که ازدواج شرعی نموده اند
مدارک لازم . ارائه اصل اقرارنامه رسمی زوجیت 2. اصل شناسنامه زوجین و تصویر از صفحات آن
قوانین و مقررات بالادستی برابر ماده 32 قانون ثبت احوال و دستور العمل ها و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت 200,000
شماره حساب (های) بانکی 140116
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

ثبت ازدواجهائی که ازدواج شرعی بوده ولی در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشند

1-در یافت درخواست (دریافت مدارک مربوطه) 2-داده آمایی در سامانه ارائه خدمات هویتی 3-ثبت اطلاعات ازدواج در شناسنامه زوجین