پرش به محتوای اصلی

صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز

عنوان خدمات صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز
آدرس وبگاه https://www.cspf.ir/Content/docs/صدور ضمانت نامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز-سایت 971130.pdf
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بازنشستگان و موظفین (مشترکین کشوری)
رویداد خدمت تامین اجتماعی
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارائه ضمانتنامه جهت اخذ وام بازنشستگاني كه حقوق خود را از صندوق دريافت مي نمايند، از بانك هاي عامل در صندوق با توجه به نحوه دريافت حقوق مي باشد.ساير بازنشستگان (حقوق توسط دستگاه پرداخت مي شود) مي بايست به دستگاه اجرايي خود مراجعه نمايند.