پرش به محتوای اصلی

برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین صندوق

عنوان خدمات برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین صندوق
آدرس وبگاه http://www.cspf.ir/GoldenInsurance/GoldenInsurance.aspx
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت بیمه, بازنشستگی
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص , تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

هرساله در موعد انعقاد قرارداد بیمه تکیملی درمان، اطلاعات بیمه شدگان از طرف صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار شرکت بیمه گر(که از طریق مناقصه انتخاب می گردد) قرار می گیرد و بیمه شدگان سه ماه از تاریخ شروع قرارداد مهلت دارند جهت حذف یا اضافه خود یا افراد تحت تکفل به شرکت بیمه گر مراجعه نمایند.