پرش به محتوای اصلی

تورهای مسافرتی بازنشستگان

عنوان خدمات تورهای مسافرتی بازنشستگان
آدرس وبگاه http://www.baztour.ir/Forms/OnLine_TourList.aspx
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به استناد ماده 5 تصویب نامه شماره 67115/ت33874 ه مورخ 10/11/84 هیئت محترم وزیران و آیین نامه های داخلی صندوق بازنشستگی کشوری با هدف توسعه صنعت گردشگری ، ایجاد نشاط، امید به زندگی ، تکریم و ارتقاء منزلت بازنشستگان و وظیفه بگیران ؛صندوق از سال 1386مبادرت به راه اندازي تورهاي زيارتي و سياحتي و آب درمانی محلات نموده است.
این طرح مشمول دونفر از موظفینی که حکم ایشان در وضعیت جاری باشد نیز می شود.
حضور بازنشسته متقاضی در سفر الزامی است همراه ایشان شامل (همسر،فرزند، پدر،مادر ، خواهر یا برادر،نوه،عروس یا داماد)می باشدکه به منظور مراقبت از بازنشسته در تورحضور می یابد.