پرش به محتوای اصلی

تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین

عنوان خدمات تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین
آدرس وبگاه https://www.sabasrm.ir/
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بازنشستگان و موظفین (مشترکین کشوری)
رویداد خدمت بازنشستگی, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بازنشستگان و موظفینی که اقدام به دریافت وام از صندوق نموده اند می توانند از طریق این خدمت (بنا به درخواست و مسائل شخصی) اقدام به تسویه وام خود پیش از پایان موعد تسویه آخرین قسط وام نمایند.