پرش به محتوای اصلی

پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین

عنوان خدمات پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین
آدرس وبگاه https://www.cspf.ir/Report/Khadamat/PardakhtVamZaruriBazneshasteganVamovazafin.pdf
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بازنشستگان و موظفین (مشترکین کشوری)
رویداد خدمت تامین اجتماعی
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به منظور رفع بخشي از نيازهاي بازنشستگان وام ضروري با تأمين اعتبار از سوي بانك عامل پرداخت مي گردد.