پرش به محتوای اصلی

پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان خدمات پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری
آدرس وبگاه http://cspf.ir/ در موعد زمانی مقرر لینک در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, بیمه
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به منظور ارائه خدمات بيمه عمر( فوت و حادثه) به بازنشستگان و كاركنان دستگاه هاي اجرايي(رسمي، پيماني، ثابت، قراردادي، خريد خدمت و ساير عناوين مشابه) ، صندوق مبادرت به اجراي بيمه عمر و حوادث مي نمايد

G2G دولت به دولت