پرش به محتوای اصلی

پرداخت کمک هزینه عصا ، سمعک و عینک

عنوان خدمات پرداخت کمک هزینه عصا ، سمعک و عینک
آدرس وبگاه http://www1.retirement.ir/peripheral/Globals/Default.aspx
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بازنشستگان و موظفین (مشترکین کشوری)
رویداد خدمت بیمه
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بر اساس تصویب نامه شماره 67115/ت33874 ه مورخ 10/11/84 صندوق های بازنشستگی مکلف به پرداخت کمک هزینه عینک،عصا و سمعک گردیدند.