پرش به محتوای اصلی

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

عنوان خدمات نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی
آدرس وبگاه https://prkar.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

- انتخاب فرم کارگری کارفرمایی و ورود اطلاعات - بررسی فرم توسط اداره - دریافت کد رهگیری و اعلام زمان و مکان مراجعه

- مراجعه متقاضی و ارائه مدارک - دریافت مدارک توسط واحد مربوطه