پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

عنوان خدمات صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی
آدرس وبگاه https://prkar.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی


- انتخاب فرم کارگری کارفرمایی و ورود اطلاعات - بررسی فرم توسط اداره - دریافت کد رهگیری و اعلام زمان و مکان مراجعه - مراجعه متقاضی و ارائه مدارک

- دریافت مدارک توسط واحد مربوطه

G2B دولت به کسب و کارها