پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

عنوان خدمات صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
آدرس وبگاه https://prkar.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی


هدف از تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری اجرای تبصره 2 ماده 49 قانون کار و تبصره یک قانون ماده واحده اجرای طبقه‌بندی مشاغل مبنی بر لزوم تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات جهت فعالیت در زمینه طبقه‌بندی مشاغل به صورت تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آئین‌نامه می باشد

G2B دولت به کسب و کارها