پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی

عنوان خدمات صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی
آدرس وبگاه https://prkar.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش, سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در ۱۱ رشته ی تخصصی حفاظت فنی ایمنی از شورای عالی حفاظت فنی کشور و مرکز تحقییات حفاظت فنی و بهداشت کار پروانه صلاحیت حرفه ای دریافت نموده اند طبق آیین نامه ی مصوب سال 1394 هر یک از این مشاوران ایمنی حداکثر در سه زمینه می توانند در خواست اخذ پروانه صلاحیت از مرکز تحقیقات حفاظت فنی وزارت کار نمایند ،پروانه صلاحیت ابتدا به صورت یکساله صادر گردیده ودر صورت عدم تخلف به مدت ۳ سال تمدید می شود . مراحل صدور پروانه به این صورت است که پس از فراخوان جذب مشاوران حفاظت فنی که اطلاعیه ی آن روی سایت مرکز قرار می گیرد داوطلبان باید مدارک خود را به آدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ارسال نمایند و پس از تشکیل کمیته ی ارزیابی و تایید صلاحیت داوظلبان باید منابع آزمون رشته هایی که در آن تایید طلاحیت شده اند را تهیه کرده و با مطالعه ی آنها خودشون رو برای آزمون آن رشته آماده کنند

G2B دولت به کسب و کارها