پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

عنوان خدمات صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
آدرس وبگاه https://moka.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور و تمدید مراکز مشاوره ،کافه کار آفرینی ،شتاب دهنده ، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی
- ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری. در صورت عدم وجود انجمن صنفی در استان توسط دبیرخانه اداره کل استان این امر صورت می گیرد.
- تایید دبیرخانه و ارسال به دبیرخانه هیات فنی
- تائید صلاحیت وصدورمجوز و تحویل به متقاضی به همراه نام کاربری و رمز عبور

G2B دولت به کسب و کارها