پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

عنوان خدمات صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی
آدرس وبگاه https://prkar.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

- ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری

- تائید صلاحیت

G2B دولت به کسب و کارها