پرش به محتوای اصلی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

عنوان خدمات ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا
آدرس وبگاه https://kara.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این خدمت برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه « تسهیلات اشتغال فراگیر» و « تسهیلات اشتغال روستایی وعشایر»
طراحی شده که صرفا در بخش طرح های مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری بیش از 50 هزار طرح » عشایری
توسط متقاضیان ثبت شده که البته با احتساب متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر این میزان بسیار بیشتر است.

G2C دولت به مردم