پرش به محتوای اصلی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

عنوان خدمات ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی
آدرس وبگاه https://karvarzi.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

دانش آموخته دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرك تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد و جویاي کار هستند به کارگاه های داوطلب مراجعه و دوره کارورزی خود را در آنجا سپری کرده و در صورت تمایل کارفرما به مدت 24 ماه ادامه فعالیت میدهند و حق بیمه کارورز با توجه به اعتبار طرح پرداخت میگردد.

G2C دولت به مردم