پرش به محتوای اصلی

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت

عنوان خدمات ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
آدرس وبگاه http://iec.behdasht.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی ارتقای آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در سال جاری عنوان اصلی خدمات کلان به دلیل اضافه شدن خدمات دیگر به این دفتر به آموزش و توانمندسازی، مشارکت و هماهنگی بین بخشی، فرهنگ ارتقای سلامت تغییر یافت.
هدف اصلی:
اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت
اهداف کمی و برنامه ها
1 - پوشش برنامه ملي خودمراقبتي به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش تا پايان برنامه ششم
هر خانه یک پایگاه سلامت (خودمراقبتی)
پیوست اجتماعی

2 - افزايش سواد سلامت مردم به ميزان 25 درصد سال پايه
آموزش سلامت همگانی
نیازسنجی و مداخلات سلامت
سنجش سواد سلامت
یکپارچه سازی تولیدات رسانه ای بهداشت در سلامت