پرش به محتوای اصلی

رسیدگی به اختلافات مالی ایرانیان خارج از کشور

عنوان خدمات رسیدگی به اختلافات مالی ایرانیان خارج از کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی با طرف های خارجی اختلافات مالی داشته باشند و از طریق مسالمت آمیز قابل حل باشد می توانند با ارائه شکوائیه خود و ارائه مدارک مربوطه از طریق اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری کنند.
لازم به ذکر است اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی تمامی تلاش خود را برای احقاق حق هموطنان از طرق مختلف خواهد نمود، لذا شایسته است مالباختگان نیز همکاری نزدیکی در فراهم آوردن مدارک و مستندات مستدل بنمایند و همواره در ذهن داشته باشند که نمایندگی دارای قوه قهریه جهت اجبار طرف های تجاری مقابل طرف ایرانی برای تأدیه بدهی هایشان نمی باشد.
نمایندگی کشورمان در مواجهه با مشکلات ایجاد شده بین دو تبعه ایرانی هیچ گونه ابزار اجرایی و الزامی برای حل و فصل موضوع ندارند و می توانند نقش میانجیگری و یا توصیه کننده داشته باشند.
در صورتیکه طرفین دعوی ایرانی باشند و زمینه اختلاف در کشور خارجی باشد، از طریق محاکم آن کشور می توانند با ارائه مدارک و مستندات قانونی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند و یا اینکه موضوع را شخصاً و یا با نصب وکیل در دادگاههای صالحه کشور پیگیری نمایند.
1- تکمیل فرم درخواست.
2- ارائه مدارک و مستندات مستدل (تصاویر شناسنامه و کارت ملی ذینفع - تصویر گذرنامه فرد شاکی و عندالزوم تصویری از گذرنامه متشاکی، کپی قرارداد، تصویری از فیش واریزی یا چک، شماره تماس و آدرس محل سکونت یا شرکت متشاکی).
متعاقب تکمیل فرم و الحاق مدارک مثبته، مراتب به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه ارسال می گردد، بررسی اولیه از سوی نمایندگی بین 3 هفته تا یک ماه به طول خواهد انجامید.
توضحیح آنکه: برابر رویه جاری در سیستمهای قضائی، وجود وکیل مدافع به جهت اشراف به مبانی حقوقی در روند دادرسی مؤثر می باشد، لذا ممکن است نمایندگی کشورمان پیشنهاد استخدام وکیل را به ذینفع ارائه نماید که نصب آن بستگی به تمایل فرد دارد. ضمن اینکه هزینه نصب وکیل بر عهده متقاضی خواهد بود.