پرش به محتوای اصلی

جمع ­آوری نخاله­ های ساختمانی شهر

عنوان خدمات جمع ­آوری نخاله­ های ساختمانی شهر
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

جمع¬آوری نخاله¬های ساختمانی شامل حمل نخاله‌های ساختمانی حاصل از ساخت و ساز شهروندان و تخلیه آنها در محل معین می¬باشد.