پرش به محتوای اصلی

جمع ­آوری پسماند خانگی

عنوان خدمات جمع ­آوری پسماند خانگی
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پسماند از درب منازل شهروندان طی زمان‌بندی اعلام شده و ایستگاه¬های جمع¬آوری پسماند خشک در سطح شهر جمع¬آوری می‌شود.