پرش به محتوای اصلی

نظارت و رسیدگی به تخلفات حوزه پسماند شهری (ماده 16 قانون مدیریت شهری)

عنوان خدمات نظارت و رسیدگی به تخلفات حوزه پسماند شهری (ماده 16 قانون مدیریت شهری)
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم, کسب و کار
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به تخلفات ماده 16 قانون مدیریت شهری اعم از تخلیه غیرمجاز نخاله¬های ساختمانی در این خدمت رسیدگی می¬شود.

G2B دولت به کسب و کارها