پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز احداث ایستگاه­های ثابت بازیافت شهری

عنوان خدمات صدور مجوز احداث ایستگاه­های ثابت بازیافت شهری
آدرس وبگاه https://pasmand.yazd.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

احداث ایستگاه¬های ثابت بازیافت که با هدف جمع¬آوري متمركز مواد قابل بازيافت در سطح شهر می¬باشد