پرش به محتوای اصلی

دفن پسماندهای شهری

عنوان خدمات دفن پسماندهای شهری
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

برای حفظ سلامت شهر، لازم است پسماندهای شهری با روش¬های بهداشتی دفن شود.

G2B دولت به کسب و کارها