پرش به محتوای اصلی

بازیافت پسماندهای شهری

عنوان خدمات بازیافت پسماندهای شهری
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بازیافت پسماند و تولید کود از زباله¬های بازیافتی