پرش به محتوای اصلی

احداث فضاهای سبز شهری

عنوان خدمات احداث فضاهای سبز شهری
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات فضای عمومی شهرها
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

احداث: طراحی کاشت و کاشت فضای سبز در بستر‌هایی که توسط شهرداری برای احداث فضای سبز آماده شده است اعم از پارک¬ها، میادین، لچکی¬ها، بلوارها، نوارسبزها و گل¬آرایی و گل¬کاری آن¬ها