پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تعلیم تجار
آدرس وبگاه http://dpli.ir/qetLDH
نام دستگاه اجرایی سازمان توسعه تجارت ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین افراد حقیقی، شرکت ها و تجار
مدارک لازم معرفی نامه تشکل مربوط و اسناد هویتی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( مراجعه حضوری)

ارائه آموزش های تخصصی تجاری و بازرگانی

1-مراجعه به سایت https://www.tpo.ir و اخذ فرم ثبت نام 2-تکمیل و ارسال اطلاعات 3-مراجعه به سازمان استان و احراز مدارک و شرایط 4-شرکت در دوره اموزش حضوری