پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات گواهی غیرتجاری بودن کالا
آدرس وبگاه http://www.tpo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان توسعه تجارت ایران
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم مدارک هویتی شخص – مدارک شناسنامه ای کالا – تایید مراجع نظارتی مرتبط مانند استاندارد، بهداشت، انرژی اتمی و ...
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس سال ......
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)

صدورکارت واردات کالا به صورت موردی برای اشخاص تابع جمهوری اسلامی ایران

1- مراجعه فرد به سازمان و درخواست خدمت
2- اخد مدارک و بررسی
3- استعلام از مراجع قانونی ذی ربط
4- صدور کارت موردی