پرش به محتوای اصلی

ارائه آمار و اطلاعات حوادث ویژه، بلایای طبیعی و پایش مراقبت های درمانی

عنوان خدمات ارائه آمار و اطلاعات حوادث ویژه، بلایای طبیعی و پایش مراقبت های درمانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه آمار و اطلاعات حوادث ویژه، بلایای طبیعی و پایش مراقبت های درمانی
نام دستگاه مادر سازمان اورژانس کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین وزارت بهداشت, مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

• بلافاصله پس از دریافت حادثه و ثبت در سامانه مرکز هدایت عملیات و بحران ، وضعیت موجود و مشکلات پیش رو ارزیابی لازم صورت می پذیرد و در خصوص ذینفعان اصلی تصمیم گیری لازم صورت می پذیرد تا بر اساس سطح بندی ارسال موارد صورت می پذیرد
• بلافاصله پس از دریافت حادثه و ثبت در سامانه مرکز هدایت عملیات و بحران نسبت به بررسی وضعیت و مشکلات پیش رو ارزیابی لازم صورت پذیرفته و هماهنگي با حوزه هاي وزارت متبوع و حوزه هاي خارجي پس از بروز و وقوع حوادث غيرمترقبه وبلايا به منظور مرتفع نمودن نيازهاي حوزه سلامت صورت می پذیرد.

G2G دولت به دولت