پرش به محتوای اصلی

حمایت از تولید برنامه و سریال های تلویزیونی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات حمایت از تولید برنامه و سریال های تلویزیونی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی حمایت و تولید آثار حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
نام دستگاه مادر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حمایت از تولید برنامه و سریال های تلویزیونی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی ایرانی اسلامی