پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور اعتبارنامه برای آزمایشگاه های داخلی خارجی برای تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاص حقوقی (ایرانی و خارجی) واجد شرایط ارائه خدمات آزمایشگاهی در خصوص تایید نمونه تحهیزات حوزه ICT
مدارک لازم فرم های درخواست اعتباردهی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل اعتباردهی آزمایشگاه ها مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)-پست الکترونیک- ارسال پستی

با هدف تسریع در فرآیند تایید نمونه تجهیزات ICT، موضوع بند 2 ماده 6 اساسنامه سازمان و کاهش امور تصدی گری دولت، سازمان نسبت به شناسایی آزمایشگاه توانمند داخلی و یا عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه های معتبر خارجی اقدام می نماید تا نسبت به ارسال نمونه های تجهیزات وارده و یا تولیدی و اخذ گواهی تایید نمونه اقدام نماید.

1. صدور اعتبارنامه برای آزمایشگاه های داخلی
2. عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه های خارجی