پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صیانت از حقوق ارتباطی کشور در سطح منطقه ای و بین المللی
آدرس وبگاه http://goo.gl/RS0zgE
نام دستگاه اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دارندگان پروانه، دولت و مجامع منطقه ای و بین المللی
مدارک لازم فرم های مربوط به ثبت ایستگاه های رادیویی و شبکه های ماهواره ای به همراه ضمائم مربوطه پیشنهادهای تدوین شده برای ارائه در مجامع منطقه ای و بین المللی
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و مقررات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اساسنامه سازمان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)- پست الکترونیک - ارسال پستی غیر الکترونیکی (سایر: عقد تفاهم نامه با سایر کشورها)

در راستای بند 15 ماده 6 اساسنامه سازمان، موضوع نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع منطقه ای و
بین المللی با هدف حفظ و صیانت از حقوق ارتباطی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این سازمان می باشد.
ضمنا ثبت بین المللی ایستگاه های رادیویی و جلوگیری از تداخلات فرکانسی بین المللی در چارچوب انعقاد
تفاهم نامه های همکاری با سایر کشورها توسط این سازمان انجام می شود.

1- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع منطقه ای و بین المللی
2- ثبت بین المللی ایستگاه های رادیویی و مدارات ماهواره ای
3- رفع تداخلات بین المللی و عقد تفاهم نامه های همکاری با سایر کشورها