پرش به محتوای اصلی

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان

عنوان خدمات حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان
آدرس وبگاه https://cinema.kpf.ir/فرم مسابقه
نام دستگاه اجرایی تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری مناسب برای کودکان و نوجوانان
نام دستگاه مادر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حمایت مادی و معنوی از تولید آثار فاخر هنری توسط هنرمندان متعهد و متخصص داخلی

G2B دولت به کسب و کارها