پرش به محتوای اصلی

مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید

عنوان خدمات مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید
آدرس وبگاه https://portal.saorg.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات به دانشجویان داخل
نام دستگاه مادر سازمان امور دانشجویان
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم, دانشجویان
رویداد خدمت آموزش, سلامت
نحوه شروع خدمت فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارایه کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید